Податоците наведени на веб страната се однесуваат на лицата на територија на Република Бугарија!

Долгорочните истражувања покажаа, дека кај луѓето со поголем обем на половината постои поголем ризик од развивање дијабет тип 2, кардиоваскуларни заболувања и висок крвен притисок. Индикатор на таканаречената „абдоминална дебелина“ е имено обемот на половината.

Според Светската здравствена организација (WHO), следните референтни вредности го покажуваат нивото на ризик од заболувања кај мажите и жените:

Слабо зголемен ризик Обем кај мажи > 94 см Обем кај жени > 80 см
Силно зголемен ризик Обем кај мажи > 102 см Обем кај жени > 88 см

Како да го измерите обемот на половината?

Поставете кројачки метар во најтесниот дел меѓу горниот крај на колкот и долниот крај на ребрата. Видете се пред огледало за да се уверите дека мерите правилно и во хоризонтална линија. Не го мерете Вашиот обем непосредно по оброкот.

BACK

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.